JsmelídremnaČeskémtrhuv overslužeb

Aktualni temata

Aktuality

PřečtěteSinejnovȱjšígrzprávy,příspěvkynaociálníchmédiíchneboenviey,naKterýchnásmůžetepotkat。

zaměstnání.

LákásPrácev它是sféře?Zjistěte,jakéjsoupotřebnékompetence apřidejtese knám!

Kdo jsme

Atos JeGlobálnímlídremvdigitálnítognachacie105000zaměstnancia sročnímobratemvevýšivícenež10欧元。Skupina,KteráJEEvropskouJedničkouV OblastiKybernetickéBezpečnosti,PoskytováníCloudových斯洛žeBAVýPOčetNíTeporicSSVysokýmVýkonem,Poskytuje端到端řešenínaMíruProvšeChnaPrůmyslováODVětvíV71Zemích。Společnostatos,Průkopníkvoblastidekarbonizačníchslebapíchtů,sezavázalaposkytovatsvýmzákazníkəmbezpečnáadekarbonizovanádigitálnířešení。AtosPůsobípodznačkamiatos aos | syntel。Atos Je Se(Societas Europaea),KótovanánaCAC40AkciovémIndexu VPažíži。atospůsobívČeské共和国OD 1.řřjna2011年PO AkviziciSpolečnosti西门子IT解决方案和服务S.R.O.

Cílempolečnostiatos jenapomáhatvevytváðenídudoucnostiinformačníchtepilegií。svýmiodbornýmiznalostmi aslužbamipodporuje rozvojvědomostí,vzděláváníavýzkumumultikulturnímpřístupemapřispívákrozvojivědeckotechnickéexcelence。Atos NaCelémSvětěužňujeSvýmzákazníkůmazaměstnancům,jakožičlenůmpolečností,abyžili,pracovaliarozvíjeliseudržitelnəvbezpečnéminformačním普罗斯图。

Top ManagementSpolečnosti.

荷兰国际集团(Ing)。VladekŠlezingr

首席执行官

PetrBulička.

金融服务、保险、电信和媒体主管

linkedin.

AleksandarPantelić.

制造业,资源和服manbext手机官网务部门负责人,技术服务总监linkedin.

MarekVitásek.

公共部门和国防,医疗保健和生命科学

linkedin.

Sylviažžová.

营销与通讯负责人

linkedin.

TomášHlavsa.

大数据和网络安全主管

linkedin.

大卫Mikulik

应用程序现代化服务主管linkedin.

Milo Georgievski.

藏树区linkedin.

RadimKobīrský.

人力资源主管

linkedin.

Kontaktujte nas

帕拉
Doudlebska 1699/5Praha 4
140 00
电话:+420 233 034 211
传真:+420 233 034 299

布尔诺
布尔诺,阿兹塔
Pražakova 1008/69
639 00
电话:+420 273 038 152

斯特拉瓦
Fugnerova 639/13
ostrava - přívoz.
702 00
电话:+420 596 262 792

VysokéMýto.
Praž52平方公里列阵/ II
Vysoke Myto
566年01
电话:+420 465 565 565

Šumperk.
havlíčkova919/24
Šumperk
787 64

Obecné objednací podmínky Atos IT Solutions and Services, s.r.o。 Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI Atos IT Solutions and Services, s.r.o。 EtickýKodexPspolečnostiatos IT解决方案和服务,S.R.O. UplatněníPrávakosobnímúdajům fakturačníúdaje.